top of page

Taken

Om de wedstrijden goed te verlopen hebben wij elke buitenwedstrijd teamondersteuning en elke binnen wedstrijd zaalwacht. Hieronder vind je meer informatie over deze twee taken. Voor deze taak worden ouders van jeugdleden op toerbeurt ingeroosterd. De planning hiervan wordt met de ouders gecommuniceerd door de trainer.

Teamondersteuning

De taken van de teamondersteuner

  •          De teamondersteuner dient 20 minuten voor de wedstrijd aanwezig te zijn.

  •          Zorgen voor ranja in de rust voor de spelers van beide teams.

  •          Zorgen dat de scheidsrechter drinken krijgt, dit kun je vooraf met haar/hem kortsluiten.

  •          Koffie/thee zetten voor ouders/supporters. 

  •          De consumpties, zie lijst, MOETEN betaald worden, ook bezoekers van de thuisclub betalen voor hun consumpties. (het bakje met wisselgeld staat in de poetskast verbonden aan de keuken)

  •          Afwassen en opruimen na de gespeelde wedstrijd.

  •          Het kleedlokaal/gastenlokaal vegen/en de doucheruimtes droogmaken met de trekker.

Zaalwacht

De taken van de zaalwacht

  • ​De zaalwacht dient 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn.

  •          Bijhouden van de puntentelling via een apparaat dat beschikbaar is in de zaalwacht. 

  •          De zaalwacht probeert er voor te zorgen dat een wedstrijd ordelijk verloopt.

bottom of page